قیمت درب ملامینه تشریفات

درب ملامینه تشریفات

قیمت درب ملامینه تشریفات

درب ملامینه تشریفات

-  درب ملامينه به دليل مقاومتي كه دارد مي تواند به عنوان درب ورودي ساختمان نيز استفاده شود
-  درب ملامينهHPLمقاومت در برابر فرسايش و هوازدگي
-  درب ملامينهHPL مقاومت در برابر رطوبت و آب
-  ضد آب محصوب مي شود و مشكلي برايش ايجاد نميشود
-  درب ملامینه تشریفات

نمونه کارهای ساخته شده توسط صنایع چوبی رنجبر