قیمت درب ورودی آپارتمان

درب ورودی طرح ضد سرقت

قیمت درب ورودی آپارتمان

درب ورودی طرح ضد سرقت

-  بیشترین استقبال از رویه های روکش طبیعی چوب می باشد که نقش و بافت چوب را بخوبی بر روی درب اتاقی MDF یا درب سرویس MDF نشان می دهند. در کنار این موضوع رنگ بندی و نوع رنگ با کدهای مختلف تقسیم بندی می شوند که این دامنه از رنگ های ونگه تا خود رنگ دارای تنوع می باشند
-  قابلیت ساخت با ابعاد سفارشی
-  قیمت 650,000 تومان
-  درب داخلی رویه 8 میل وارداتی روکش راش
-  درب ورودی طرح ضد سرقت

نمونه کارهای ساخته شده توسط صنایع چوبی رنجبر