درب سرویس بهداشتی abs

درب سرویس بهداشتی abs

درب سرویس بهداشتی abs

درب سرویس بهداشتی abs

-  هر چه قابلیت ضد آب و ضد بخار بودن درب ها بیشتر باشد مقاومت آن ها و در نتیجه قیمت درب ضد آب ABS بیشتر می شود.
-  هر چه طرح درب ضد آب ABS برجسته تر باشد قیمت آن بیشتر است.
-  قیمت درب ضد اب طرح دار وبدون طرح 190000 تومان
-  قیمت درب ضد آب 350,000 تومان
-  درب سرویس بهداشتی abs

نمونه کارهای ساخته شده توسط صنایع چوبی رنجبر